Neem contact op ›

Info

Scoop kinderen benadert kinderen en het kinderwerk vanuit een positieve visie. Scoop biedt kinderen kansen en mogelijkheden om zich te -ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

De kinderwerkers van Scoop organiseren aantrekkelijke en zinvolle activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.  Dit doen ze zowel in de -wijkcentra als in samenwerking met de Brede Buurt Scholen/Verlengde schooldag in Almelo. In verschillende wijken vinden iedere woensdagmiddag kinderclubs plaats. Daar organiseert Scoop leuke activiteiten waar kinderen veel kunnen leren. Leren om goed met elkaar om te gaan staat centraal tijdens elke activiteit.

In de zomervakantie organiseert Scoop kinderen in samenwerking met Scoop tieners-jongeren de ZomerWijkWeken.

In de Brede Buurtschoolwijken organiseert Scoop tijdens de verlengde schooldagen diverse educatieve trajecten, zoals het Normen en waardenproject, kook- en smaaklessen, wat te doen met je poen, bouwen en wonen, natuurproject enz.. De educatieve trajecten leveren een bijdrage aan levensechte vormen van leren waarbij kinderen een actieve rol spelen bij de voorbereiding en uitvoering van een activiteit.

De activiteiten zijn gericht op:
• maatschappelijke participatie,
• gelegenheid geven tot levensechte ontmoeting en oriëntatie,
• oefening van een specifieke competentie.

Zo biedt Scoop een zo volledig mogelijk aanbod waarbij de vraag van de kinderen zelf belangrijk is en het aanbod flexibel en actueel kan zijn.