Neem contact op ›

scoop vrijwilligers: vacature van de week

18 december 2017

Vrijwilligers voor project Talent Assistent Vrijwilliger (TAV)

Talent Assistent Vrijwilliger (afgekort TAV) is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, een psychische problematiek of mensen die in sociaal isolement leven en die geen dagbesteding hebben of kunnen krijgen. Het TAV project wil deze mensen een mooi alternatief bieden, nl. assistent vrijwilliger worden.
Met de deelnemers gaan we op zoek naar wat ze leuk (aanleg, passie, talent) vinden, gaan we kijken wat er nog geleerd moet worden om de vrijwilligerstaak te kunnen vervullen en uiteindelijk gaan we op zoek naar een geschikte TAV plek en begeleiden de deelnemer daar naar toe.
TAV is een project van Stichting de Klup Twente en beweegt zich op het terrein van de algemene en voorliggende dagbestedingsvoorzieningen.
Naast beroepskrachten die dit begeleiden worden vrijwilligers ingezet om ons te versterken. Als vrijwilligers zoeken wij mensen:
- die overdag een aantal dagdelen beschikbaar zijn;
- die het TAV concept en doelgroep aanspreekt;
- die sterk in hun schoenen staan.
Op het gebied van activiteiten zoeken we vrijwilligers die specifiek o.a.:
- activiteiten kunnen begeleiden als bewegen, creatief en koken;
- Nederlandse taal kunnen geven;
- fotografie/video les kunnen geven.
Op het gebied van begeleiden op TAV-plekken:
- TAV deelnemers kunnen begeleiden op een vrijwilligersplek.
Wat bieden wij:
- interessante, gezellige en leerzame werkomgeving;
- ondersteuning, coaching en scholing;
- gezellige vrijwilligersavond.
Klik hier om naar de site almelovoorelkaar.nl te gaan